Vi söker folk!

Mer info

alla

Ventilationsteknik i Varberg är din lokala ventilationsentreprenör. Vi är anslutna till branschorganisationen PLR Vent. Går ni i byggtankar alternativt köpt en ny villa hjälper vi er gärna med ventilationslösningen.

 

Bygglov: Projektering, ventilationsritning och kvalitetssäkran.

Installation: Vi hjälper er med montering.

Injustering: Vi gör injusteringar och mätningar av ventilationsflöden. Det är viktigt att flödena stämmer med det som är beräknat oavsett var det är för typ av ventilation.

Service: Det är viktigt att ventilationsaggregatet får en sakkunnig tillsyn, smutsiga filter och övriga aggregatkomponenter är sådant som behöver kontrolleras. Vi utför även kanalrensningar om det finns behov av det.

OVK: Vi har kvalificerad riksbehörighet att utföra OVK-besiktningar. Är du fastighetsägare hjälper vi dig med den obligatoriska ventilationskontrollen (gäller ej en- och tvåbostadshus). För mer information se Varbergs kommuns hemsida.