alla

Ventilationsteknik i Varberg är din lokala ventilationsentreprenör. Vi är anslutna till branschorganisationen PLR Vent. Går ni i byggtankar alternativt köpt en ny villa hjälper vi er gärna med ventilationslösningen.

 

Bygglov Projektering, ventilationsritning och kvalitetssäkran.
Installation Vi hjälper er med montering.
Injustering Vi gör injusteringar och mätningar av ventilationsflöden. Det är viktigt att flödena stämmer med det som är beräknat oavsett vad det är för typ av ventilation.
Service Det är viktigt att ventilationsaggregatet får en sakkunnig tillsyn, smutsiga filter och övriga aggregatkomponenter är sådant som behöver kontrolleras. Vi utför även kanalrensningar om det finns behov av det.
OVK Vi har kvalificerad riksbehörighet att utföra OVK-besiktningar. Är du fastighetsägare hjälper vi dig med den obligatoriska ventilationskontrollen (gäller ej en- och tvåbostadshus). För mer information se Varbergs kommuns hemsida.